THỜI HẠN GÓP VỐN CỦA CÔNG TY TNHH, CỔ PHẦN VÀ DNTN

Miễn phí thành lập doanh nghiệp trọn gói & 3 tháng kê khai thuế!

Kể từ khi được cấp giấy chứng nhận thì thời hạn góp vốn của công ty TNHH không được vượt quá 90 ngày 

Việc thành lập công ty TNHH luôn phải tuôn thủ được các yêu cầu và quy định của pháp luật đề ra. Trong đó thời hạn góp vốn của công ty tnhh là một trong những yếu tố hàng đầu mà người muốn thành lập doanh nghiệp phải đáp ứng được khi đăng ký thành lập công ty .

THỜI HẠN GÓP VỐN CỦA CÔNG TY TNHH, CỔ PHẦN VÀ DNTN

THỜI HẠN GÓP VỐN CỦA CÔNG TY TNHH, CỔ PHẦN VÀ DNTN

Thời hạn góp vốn của công ty tnhh

Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên hoặc cổ đông góp và cam kết góp xong trong 1 thời hạn nhất định được ghi trong điều lệ công ty.

Tìm hiểu vốn điều lệ là gì ?

Thời hạn để góp vốn tối đa không vượt quá 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đối với công ty tnhh một thành viên thì đó là trách nhiệm của chủ sở hữu công ty và với các công ty tnhh 2 thành viên trở lên đây là nghĩa vụ của tất cả các thành viên tham gia góp vốn thành lập công ty.

Xem thêm: Thủ tục góp vốn thành lập công ty TNHH từ A-Z

Tư vấn góp vốn bằng quyền sử dụng đất vào công ty

Góp vốn trong công ty TNHH

Trách nhiệm của thành viên góp vốn

Thành viên công ty chỉ được góp vốn cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời gian này, thành viên có quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết.

Trường hợp thành viên chưa góp đủ số vốn cam kết thì công ty cần phải đăng ký điều chỉnh, tỷ lệ số phần góp của thành viên đó bằng số vốn đã góp trong thời hạn 60 ngày. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với số vốn đã cam kết đối với nghĩa vụ tài chính công ty trước ngày công ty thay đổi vốn điều lệ và phần góp vốn của thành viên.

Theo quy định của luật doanh nghiệp 2014 nếu các công ty này không góp đủ vốn điều lệ trong thời hạn quy định như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp thì được quyền đăng ký điều chỉnh giảm vốn bằng giá trị số vốn thực góp và thời hạn góp vốn của công ty tnhh vẫn là 90 ngày. Điều này giúp doanh nghiệp có thể cân bằng tài chính của mình hơn khi lựa chọn đăng ký thành lập công ty TNHH.

info liên hệ
Trần Chung
Trần Chung
A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhiều Người Xem

Sản Phẩm - Dịch Vụ

Đăng Ký Tư Vấn
Đăng Ký Tư Vấn