Điều kiện tặng cho phần vốn góp trong công ty TNHH gì? Và thủ tục hồ sơ ra sao? đây là nhu cầu phổ biến đối với hình thức công ty TNHH

Theo quy định của pháp luật hiện nay, công ty TNHH được quyền chuyển nhượng phần vốn góp và thay đổi thành viên góp vốn theo điều lệ của công ty và quy định của pháp luật. Khi một người trong công ty muốn tặng cho phần vốn góp trong công ty TNHH phải thỏa mãn được những điều kiện gì? Và thủ tục hồ sơ ra sao? Đây là một vấn đề hết sức quan trọng trong thành phần lãnh đạo và lợi ích của công ty mà người chủ sở hữu cần phải nắm rõ.

Hồ Sơ Tặng Cho Phần Vốn Góp Trong Công Ty Tnhh Theo Luật Định

tặng cho phần vốn góp trong công ty tnhh

Theo quy định của pháp luật

Thành viên có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ phần vốn của mình cho người khác. Nếu người được tặng là người thân và người kế thừa thì không cần thông qua hội đồng thành viên. Nhưng nếu tặng cho phần vốn góp trong công ty TNHH của mình cho người khác thì cần phải được hội đồng thành viên chấp nhận.

 Xem thêm bài Thừa kế phần vốn góp trong công ty TNHH

Đọc thêm bài Góp vốn trong công ty TNHH

Đọc thêm hội đồng thành viên là gì

Hồ sơ chuyển đổi gồm

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
  • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
  • Hợp đồng tặng cho phần vốn góp.
  • Bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng (đối với thành viên mới là tổ chức).
    Hoặc bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (đối với trường hợp thành viên mới là cá nhân).
  • Văn bản ủy quyền (nếu có). Tham khảo mẫu giấy ủy quyền công ty

Việc chuyển đổi vốn công ty là vấn đề cần được cân nhắc hợp lý bởi vì nếu chuyển đổi cho các thành viên khác không cùng xây dựng công ty từ đầu rất có thể làm ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Việc cho tặng vốn cần được tuân thủ theo quy định Điều lệ công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *