Hội đồng thành viên công ty TNHH là gì? Quyền và nghĩa vụ cũng như trách nhiệm của hội đồng thành viên ra sao? Bài viết sau đây sẽ làm rõ vai trò của HĐTV trong công ty TNHH.

Mỗi mô hình doanh nghiệp đều có hình thức quản lý hoàn toàn khác nhau dựa theo những quy định được pháp luật đề ra trong đó đối với công ty TNHH 2 thành viên thường là các hội đồng thành viên. Vậy hội đồng thành viên công ty TNHH là gì và trách nhiệm của hội đồng với công ty ra sao? Hãy cùng tìm hiểu về bộ phận quan trọng này trong việc thành lập và quản lý công ty này nhé.

định nghĩa hội đồng thành viên công ty TNHH là gì

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH LÀ GÌ?

Hội đồng thành viên công ty là những người có quyết định quan trọng với các công việc điều hành và quản lý công ty dựa theo điều lệ đã được đề ra khi thành lập công ty. Là cơ quan quyết định cao nhất của công ty.

Hội đồng thành viên công ty TNHH được áp dụng đối với các công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên theo quy định của pháp luật. Với các hình thức quản lý gồm hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc hoặc tổng giám đốc.

NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

  • Quyết định về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ của công ty, quyết định thời điểm và phương thức huy động vốn.
  • Quyết định chiến lược kinh doanh của công ty.
  • Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch hội đồng thành viên. Có quyền quyết định việc bổ nhiệm, bãi miễn, cách chức ký và chấm dứt hợp đồng với các chức vụ quản lý công ty như giám đốc, tổng giám đốc, kế toán trưởng… dựa theo điều lệ của công ty.
  • Quyết định giải thể hoặc yêu cầu phá sản công ty.
  • Sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.
  • Quyết định hoạt động cuả công ty, của bộ máy vận hành công ty.
  • Quyết định hình thức và phương hướng đầu tư của công ty có giá trị bằng 50% tổng giá trị tài sản của công ty hoặc theo tỷ lệ đã quy định tài điều lệ của công ty.
  • Quyết định mức lương, thưởng và các lợi ích khác cho bố máy điều hành công ty và các chức vụ quản lý công ty theo vốn điều lệ công ty.

Với vai trò quan trọng của mình hội đồng thành viên công ty TNHH sẽ quyết định rất nhiều yếu tố về sự thành công của một công ty TNHH trong việc làm ăn kinh doanh của mình. Chính vì thế khi thành lập công ty tnhh từ hai thành viên trở lên cần xem xét và lựa chọn hội đồng thành viên sao cho thật tốt để tránh những rắc rối trong việc vận hành và quản lý công ty sau này. Nhất là việc kinh doanh và hợp tác luôn có những mâu thuẫn, phát sinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *