Giá công ty tnhh là gì ? đó là những giá trị của công ty được tính toán dựa theo những tiêu chí về vốn điều lệ khi thành lập công ty tnhh cũng như các quyết định dựa theo số giá trị tài sản của công ty sau khi thành lập công ty.

Hiện nay mô hình kinh doanh công ty tnhh đang được phát triển bùng nổ trong tất cả các nghành nghề về thương mại và dịch vụ. Tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ được những yếu tố cơ bản của loại hình công ty này. Và những thắc mắc như về giá công ty tnhh là gì? Đây là câu hỏi có nhiều ý nghĩa mà nếu không tìm hiểu kỹ thì khó có thể trả lời được thắc mắc này.

Giá công ty tnhh là gì

giá công ty tnhh là gì

Giá công ty tnhh là gì ?

Giá công ty tnhh là những giá trị của công ty được tính toán dựa theo những tiêu chí về vốn điều lệ khi thành lập công ty cũng như các quyết định dựa theo số giá trị tài sản của công ty sau khi thành lập công ty.

Đọc thêm phân biệt vốn điều lệ và vốn pháp định

Giá trị của công ty sẽ được tính dựa theo những tiêu chí sau :

Đối với các công ty tnhh hai thành viên trở lên thì hội đồng công ty sẽ quyết định phương thức đầu tư và dự án đầu tư có giá trị trên 50% tổng giá trị tài sản của công ty .

Vốn điều lệ của công ty tnhh một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản của công ty tnhh do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong điều lệ công ty.

Tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, công ty phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên tương ứng với giá trị phần vốn đã góp.

Khi có yêu cầu của thành viên quy định ở trên, nếu không thỏa thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và chuyển giao công nghệ; thông qua hợp đồng vay, cho vay, bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc giá trị khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty.

Giá của công ty tnhh được dựa trên những yếu tố cơ bản về tài chính ban đầu của công ty và các hình thức giá trị sau này trong công việc kinh doanh mà đưa ra những điều chỉnh cho thích hợp. Qua bài viết trên mong rằng có thể giúp bạn hiểu được giá công ty tnhh là gì và hiểu được những tiêu chí để đánh giá nó. Chúc bạn sớm tìm hiểu thành công và nắm rõ được hoạt động của nó nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *