Việc thay đổi giám đốc công ty TNHH là cần thiết nếu giám đốc công ty TNHH hiện tại làm việc không hiệu quả hoặc vì lý do gì đó, vậy thủ tục thay đổi giám đốc công ty TNHH gồm những gì, bạn có thể xem tiếp nội dung bên dưới.

Giám đốc luôn là chức vụ quan trọng của một công ty nhất là đối với các công ty tnhh. Bởi đây là chức vụ điều hành và quản lý công ty trong hầu hết công việc, có thể đi kèm là người đại diện pháp luật. Việc thay đổi giám đốc công ty TNHH MTV và 2 thành viên là việc làm đáng tiếc nhưng cần thiết nếu người giữ chức vụ đó không hoàn thành được công việc đề ra sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty.

Thủ tục thay đổi giám đốc công ty TNHH

Thủ tục thay đổi giám đốc công ty TNHH

Nhiệm vụ của giám đốc công ty

Giám đốc công ty có thể là người quản lý công ty, đại diện pháp lý của công ty do chủ sở hữu công ty, hội đồng quản trị lựa chọn. Đối với người làm giám đốc công ty kiêm luôn nhiệm vụ người đại diện pháp luật thì cần phải khai báo với cơ quan có thẩm quyền để sửa đổi hồ sơ của công ty.

Thay đổi chức vụ giám đốc công ty TNHH cần?

 • Giám đốc trong công ty tnhh có thể là chủ sở hữu công ty đứng ra quản lý hoặc có thể được thuê bởi hội đồng thành viên để điều hành công ty. Việc thay đổi giám đốc cần tuân thủ theo điều lệ công ty và quy định của pháp luật đề ra.
 • Nếu giám đốc được thuê để điều hành công ty thì đây là công việc nội bộ có thể thông qua hội đồng thành viên của công ty để đưa ra quyết định.
 • Nếu giám đốc là người đại diện pháp luật của công ty thì cần phải thông báo việc thay đổi điều chỉnh người đại diện trước pháp luật tại văn phòng đã tiến hành đăng ký thành lập công ty. Hồ sơ bao gồm :
 • Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật.
 • Bản sao hợp lệ các giấy tờ tùy thân của người bổ sung, thay thế làm người đại diện trước pháp luật của công ty.
 • Đối với công ty tnhh 1 thành viên cần có quyết định của chủ sở hữu công ty về việc thay đổi chức vụ giám đốc. Nếu là công ty tnhh 2 thành viên trở lên thì cần có bản sao hợp lệ biên bản họp của hội đồng thành viên công ty với việc thay đổi người đại diện.

Thủ tục thay đổi giám đốc công ty TNHH gồm

 • Tên doanh nghiệp, mã số thuế, mã số doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu không có các điều kiện trên.
 • Họ, tên, Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác, chức danh, địa chỉ thường trú của người đang là đại diện theo pháp luật của công ty và của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Họ, tên và chữ ký của Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ tịch công ty bỏ trốn khỏi nơi cư trú, bị tạm giam, bị bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được bản thân hoặc từ chối ký tên vào thông báo của công ty thì phải có họ, tên và chữ ký của các thành viên Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đã tham dự và biểu quyết nhất trí về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Kèm theo Thông báo phải có: Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty làm thay đổi nội dung điều lệ công ty, Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Quyết định, biên bản họp Hội đồng thành viên, quyết định của chủ sở hữu công ty phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
 • Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ từ doanh nghiệp.

Xem thêm hội đồng thành viên là gìđiều lệ công ty là gì?

Trên đây là những thủ tục và giấy tờ cần thiết để tiến hành thay đổi giám đốc công ty tnhh MTV và 2 thành viên. Tùy theo mô hình của công ty và chức vụ mà được giao cho giám đốc công ty để tiến hành các thủ tục cần thiết. Đây là công việc cần giải quyết một cách nhanh chóng và chính xác bởi vì nó liên quan trực tiếp đến hoạt động của công ty cũng như tính pháp lý của công ty trước pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *