Thương Mại Là Gì? Là khâu nối liền sản xuất với tiêu dùng thông qua việc luân chuyển hàng hóa, dịch vụ giữa người bán và người mua. Trong quá trình này, người bán là người cung cấp của cải, hàng hóa, dịch vụ… cho người mua, đổi lại người mua sẽ phải trả cho người bán một giá trị tương đương nào đó. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về khái niệm này và các khái niệm liên quan nhé!

THƯƠNG MẠI LÀ GÌ?

Khái niệm 

Hiểu theo nghĩa rộng: Thương mại là toàn bộ các hoạt động kinh doanh trên thị trường.

Hiểu theo nghĩa hẹp: Hoạt động thương mại là việc thực hiện một hay nhiều hành vi thương mại của thương nhân bao gồm việc mua bán hàng hoá, cung ứng các dịch vụ thương mại và các hoạt động xúc tiến thương mại nhằm mục đích lợi nhuận hoặc mục đích các chính sách xã hội.

Thương Mại Là Gì

Vai trò của thương mại 

Hoạt động thương mại có vai trò:

  • Điều tiết sản xuất vì trong một nền sản xuất hàng hóa mọi sản phẩm đều đem ra trao đổi trên thị trường.
  • Ngành thương mại phát triển giúp cho sự trao đổi được mở rộng thúc đẩy sự phát triển sản xuất hàng hóa.
  • Hoạt động thương mại còn có vai trò hướng dẫn tiêu dùng vì nó có thể tạo ra tập quán tiêu dùng mới.

Đọc thêm về:

Công ty thương mại dịch vụ là gì? Thủ tục thành lập công ty TNHH/Cổ phần thương mại dịch vụ như thế nào?

Khái niệm doanh nghiệp thương mại là gì? 

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ?

Nói một cách dễ hiểu thì thương mại điện tử chính là việc mua bán sản phẩm hay dịch vụ thông qua internet và các phương tiện điện tử khác. Các giao dịch này bao gồm tất cả các hoạt động như: giao dịch, mua bán, thanh toán, đặt hàng, quảng cáo và giao hàng…

thương mại điện tử là gì

Người nắm giữ chức CEO của Apple đã từng nói: “Bản chất cốt lõi để web và internet phát triển trong tương lai chính là thương mại. Các trung tâm thương mại trên mạng internet sẽ xuất hiện. Nó sẽ giúp các nhà cung cấp sản phẩm tiếp cận trực tiếp và nhanh nhất với người tiêu dùng”. Thật vậy, hiện nay ngành Thương mại điện tử đang có tốc độ phát triển rất mạnh. Hầu hết các công ty bán hàng lập nên ngày nay đa số đều là các công ty thương mại điện tử và mua sắm qua mạng đã trở thành thói quen hàng ngày của nhiều người Việt Nam.

CÁN CÂN THƯƠNG MẠI?

Cán cân thương mại là một mục trong tài khoản vãng lai của cán cân thanh toán quốc tế. Cán cân thương mại ghi lại những thay đổi trong xuất khẩu và nhập khẩu của một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định (quý hoặc năm) cũng như mức chênh lệch giữa chúng.

  • Khi mức chênh lệch lớn hơn 0: cán cân thương mại có thặng dư.
  • Khi mức chênh lệch nhỏ hơn 0: cán cân thương mại có thâm hụt.
  • Khi mức chênh lệch đúng bằng 0: cán cân thương mại ở trạng thái cân bằng.

cán cân thương mại là gì

Cán cân thương mại còn được gọi là xuất khẩu ròng hoặc thặng dư thương mại.

  • Khi cán cân thương mại có thặng dư, xuất khẩu ròng/thặng dư thương mại mang giá trị dương.
  • Khi cán cân thương mại có thâm hụt, xuất khẩu ròng/thặng dư thương mại mang giá trị âm. Lúc này còn có thể gọi là thâm hụt thương mại.

Tuy nhiên, cần lưu ý là các khái niệm xuất khẩu, nhập khẩu, xuất khẩu ròng, thặng dư/thâm hụt thương mại trong lý luận thương mại quốc tế rộng hơn các trong cách xây dựng bảng biểu cán cân thanh toán quốc tế bởi lẽ chúng bao gồm cả hàng hóa lẫn dịch vụ.

CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI?

Chiết khấu thương mại là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua với số lượng lớn. Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

Việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI LÀ GÌ?

Xúc tiến thương mại (tiếng Anh: trade promotion) là hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ, bao gồm hoạt động khuyến mại, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại

Mục đích của xúc tiến thương mại

– Thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ.

– Hoạt động kinh doanh của thương nhân hiệu quả hơn.

Các hình thức xúc tiến thương mại

Khuyến mãi

Khuyến mãi là một hình thức xúc tiến thương mại nhằm kích cầu người tiêu dùng mua nhiều hơn các hàng hóa, dịch vụ bằng cách tạo cho khách hàng những lợi ích nhất định.

Các nguyên tắc thực hiện khuyến mại là:

1.  Hỗ trợ khách hàng;

2.  Cạnh tranh lành mạnh;

3.  Không phân biệt đối xử;

4.  Không lạm dụng lòng tin;

5.  Chất lượng hàng hóa, dịch vụ;

6.  Trung thực, công khai, minh bạch;

7.  Không khuyến mại thuốc chữa bệnh;

Quảng cáo thương mại

Quảng cáo thương mại là hình thức xúc tiến thương mại nhằm giới thiệu với khách hàng về hoạt động kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của mình.

Sản phẩm quảng cáo thương mại gồm những thông tin bằng hình ảnh, hành động, âm thanh, tiếng nói, chữ viết, biểu tượng, màu sắc, ánh sáng chứa đựng nội dung quảng cáo thương mại.

Phương tiện quảng cáo thương mại bao gồm:

1. Các loại xuất bản phẩm;

2. Các phương tiện truyền tin;

3. Các phương tiện thông tin đại chúng;

4. Các phương tiện quảng cáo thương mại khác.;

5. Các loại bảng, biển, băng, pa-nô, áp-phích, vật thể cố định, các phương tiện giao thông hoặc các vật thể di động khác;

Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ 

Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ là hình thức xúc tiến thương mại bằng cách dùng hàng hoá, dịch vụ và tài liệu liên quan để giới thiệu với khách hàng về hàng hoá, dịch vụ đó.

Các hình thức trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ bao gồm:

1. Mở phòng trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ;

2. Tổ chức hội nghị, hội thảo có trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ;

3. Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ trên Internet và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

4. Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ tại các trung tâm thương mại hoặc trong các hoạt động giải trí, thể thao, văn hoá, nghệ thuật;

5. Hội chợ, triển lãm thương mại

Hội chợ, triển lãm thương mại là hình thức xúc tiến thương mại nhằm mục đích thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng dịch vụ. Được thực hiện tập trung trong thời gian và địa điểm nhất định để thương nhân trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ.

Triển lãm thương mại khác với triển lãm phi thương mại: là việc trưng bày, giới thiệu quảng bá, vật phẩm, hình ảnh đến mọi người trong xã hội, cộng đồng; vì mục tiêu tuyên truyền, quảng bá chứ không phải vì mục đích thương mại.

Nói đến đây chắc các bạn cũng đã biết Thương mại là gì rồi đúng không? Vậy thì công ty thương mại dịch vụ là gì? Cũng những lưu ý và giấy tờ thành lập công ty ra làm sao mời các bạn xem bài viết này tại đây nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *