Trước khi đi vào so sánh công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên chúng ta hãy cùng so sánh công ty trách nhiệm hữu hạn và doanh nghiệp tư nhân  phân tích 2 loại hình để có góc nhìn tổng quan đầu tiên

Cả công ty trách nhiệm hữu hạn và doanh nghiệp tư nhân đều có những lợi thế riêng trong việc thành lập và xây dựng các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh.Nếu đang quan tâm về các mô hình doanh nghiệp này hãy cùng xem những tiêu chí so sánh công ty trách nhiệm hữu hạn và doanh nghiệp tư nhân dưới đây để có được những đánh giá tổng quan nhất về 2 loại mô hình doanh nghiệp này.

So sánh công ty trách nhiệm hữu hạn và doanh nghiệp tư nhân

So sánh công ty trách nhiệm hữu hạn và doanh nghiệp tư nhân

Xem thêm: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LÀ GÌ? ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CÔNG TY TNHH

Mặc dù cả 2 loại hình doanh nghiệp này đều không được phát hành cổ phiếu để huy động vốn đầu tư nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn được ưu tiên hơn trong việc phát hành một số loại chứng khoáng riêng như trái phiếu.

– Doanh nghiệp tư nhân: có quyền tự quyết trong việc chuyển nhượng hoặc bán toàn bộ doanh nghiệp của mình cho các cá nhân, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn:  các thành viên trong công ty chỉ được chuyển nhượng một phần vốn điều lệ của mình cho các cá nhân khác khi đã được hội đồng cổ đông đồng ý thông qua. Mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty các thành viên không có quyền tự ý quyết định.

Không có sự hỗ trợ từ các cá nhân tổ chức khác nhưng bù lại do phải chịu trách nhiệm vô hạn với tài sản của công ty mình và liên đới tới tài sản cá nhân nên chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định về công việc và tài chính doanh nghiệp của mình, ít bị ràng buộc bởi các quy định của pháp luật. Điều này giúp doanh nghiệp dễ dàng nắm bắt được cơ hội của việc phát triển kinh tế so với việc phải thông qua hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn với mỗi quyết định.

Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn chỉ phải chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn đã đóng góp điều này giúp tính rủi ro trong công việc kinh doanh được giảm bớt và không ảnh hưởng đến số tài sản cá nhân như chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân.

– Số vốn điều lệ: 

  • Công ty trách nhiệm khá là hạn chế, chỉ được tăng lên và không được giảm đi điều này khá khó khăn trong việc gây dựng công ty lúc ban đầu.
  • Doanh nghiệp tư nhân: được ưu đãi trong việc tăng, giảm vốn điều lệ tùy ý cơ chế trách nhiệm vô hạn của mình.

– Tính phát triển bền vững: 

  • Doanh nghiệp tư nhân: vô cùng hạn chế bởi doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào vốn và khả năng của một thành viên chủ chốt.
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn: mọi người cùng chia sẻ những khó khăn để phát triển công ty. Dù một mắt xích trong hệ thống thành viên bị mất đi thì cũng có thể dễ dàng thay thế.

Từ việc so sánh công ty trách nhiệm hữu hạn và doanh nghiệp tư nhân trên có thể thấy rằng. Công ty tư nhân rất thích hợp cho những cá nhân thích làm chủ được bản thân mình và tự lập được nguồn tài chính để phát triển công ty. Hoặc bạn cũng có thể lựa chọn việc thành lập công ty tnhh 1 thành viên nếu đủ khả năng. Còn nếu muốn hợp tác thì bạn có thể chọn mô hình kinh doanh công ty tnhh 2 thành viên để chủ động về vốn và tài năng của những người khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *