17/04/2020 | 1748 |
0 Đánh giá

So sánh công ty tnhh 2 thành viên và doanh nghiệp tư nhân vốn là điều cần thiết trước khi bạn bắt tay vào kinh doanh, khác biệt lớn về trách nhiệm khiến 2 loại hình này chỉ dành cho những đối tượng riêng biệt

Công ty tnhh 2 thành viên và doanh nghiệp tư nhân đều là những mô hình doanh nghiệp thông dụng nhất trong hầu hết tất cả các lĩnh vực hiện nay. Việc so sánh công ty tnhh 2 thành viên và doanh nghiệp tư nhân được xem như là cách thức phân biệt và đánh giá loại hình doanh nghiệp để lựa chọn đăng ký mô hình kinh doanh cho các chủ sở hữu công ty.

So sánh công ty tnhh 2 thành viên và doanh nghiệp tư nhân

So sánh công ty tnhh 2 thành viên và doanh nghiệp tư nhân

Sự tương đồng

 • Đều không được phát hành cổ phần.
 • Hoạt động được trong hầu hết tất cả các lĩnh vực hiện nay.
 • Khả năng huy động vốn kém. 

Điểm khác biệt

 • Khả năng duy trì và phát triển của công ty tnhh 2 thành viên lâu hơn so với doanh nghiệp tư nhân.
 • Công ty tnhh 2 thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh trong khi đó doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.
 • Công ty tnhh 2 thành viên được phát hành một số loại chứng khoán riêng như trái phiếu trong khi đó doanh nghiệp tư nhân không được phép.
 • Doanh nghiệp tư nhân chỉ có 1 chủ sở hữu trong khi đó công ty tnhh 2 thành viên có 2 đồng chủ sở hữu.
 • Trách nhiệm của chủ sở hữu công ty tnhh 2 thành viên là hữu hạn và chỉ tính theo số vốn điều lệ ban đầu đã đóng góp vào công ty. Ngược lại chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm vô hạn kể cả tài sản cá nhân của mình.
 • Bộ máy quản lý công ty hoàn toàn khác nhau.
 • Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân là đại diện trước pháp luật của doanh nghiệp này. Đối với công ty tnhh 2 thành viên tất cả thành viên đồng chủ sở hữu đều là đại diện trước pháp luật.
 • Vốn điều lệ được đóng góp và lợi nhuận được chia theo tỷ lệ vốn góp ban đầu của các thành viên và không được phép giảm vốn điều lệ. Đối với doanh nghiệp tư nhân vốn điều điều lệ và lợi nhuận đều thuộc về chủ sở hữu, vốn điều lệ được phép tăng hoặc giảm.
 • Thành viên công ty tnhh 2 thành viên có quyền chuyển nhượng hoặc bán cổ phần của mình tại công ty nhưng không được bán hoặc cho thuê công ty của mình. Trong khi đó người chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân có quyền bán hoặc cho thuê doanh nghiệp của mình.

Công ty tnhh 2 thành viên phù hợp với các cá nhân và tổ chức muốn cùng nhau hợp tác làm ăn hơn so với việc tự lập của chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân. Đánh giá thực tiễn từ sự so sánh công ty tnhh 2 thành viên và doanh nghiệp tư nhân trên có thể giúp bạn quyết định được phương hướng phát triển doanh nghiệp cho mình. Không chỉ ở bước khởi đầu mà còn là những bước tiến dài trong tương lai công việc làm ăn của mình.

>> KHUYẾN MÃI LỚN: TẶNG 3TR KHI THÀNH LẬP CÔNG TY TRỌN GÓI TẠI HOÀNG NAM + MIỄN PHÍ ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY


(*) Xem thêm

Bình luận