16/04/2020 | 2580 |
0 Đánh giá

Bạn đang tìm hiểu về loại hình công ty tnhh mà chưa biết Cơ Cấu Tổ Chức Của Công Ty TNHH Là Gì? Và cách thức nó hoạt động ra sao thì hãy tham khảo bài viết chi tiết bên dưới để hiểu thêm nhé

Công ty tnhh đang là loại hình doanh nghiệp được ưu tiện lựa chọn nhất hiện nay với những ưu điểm về vốn và hình thức tổ chức công ty. Mô hình này rất thích hợp cho các công ty, doanh nghiệp các mô hình công ty con và các cá nhân tự xây dựng doanh nghiệp cho mình với cơ cấu tổ chức của mình. Cơ Cấu Tổ Chức Của Công Ty TNHH Là Gì? Và một mô hình hoạt động của một công ty TNHH ra sao? Các chức danh trong công ty TNHH? Sau đây chúng ta hãy cùng tìm hiểu về cơ cấu của loại hình doanh nghiệp này, để cùng hiểu rõ hơn về nó nhé.

Cơ cấu tổ chức của công ty tnhh là gì

Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH là gì

MÔ HÌNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÀ GÌ?

Đây là mô hình hoạt động của các cá nhân quản lý công ty có trách nhiệm trong việc điều hành công ty với các hình thức hoạt động như chủ tịch công ty, giám đốc, tổng giám đốc. tùy theo công việc có thể do chủ sở hữu nắm quyền hoặc thuê người nắm những chức vụ đó.

CƠ CẤU CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

 • Chủ sở hữu công ty có quyền bổ nhiệm một người hoặc một số đại diện theo ủy quyền với nhiệm kỳ không được quá năm năm để thực hiện quyền và nghĩa vụ theo luật.
 • Chủ sở hữu công ty có toàn quyết định việc thay thế người đại diện của công ty.
 • Nếu có 2 người được bổ nhiệm làm đại diện ủy quyền thì hội đồng thành viên gồm tất cả người đại diện ủy quyền. Nếu chỉ có 1 người được bổ nhiệm thì người đó làm Chủ tịch công ty.
 • Điều lệ công ty quy định chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, giám đốc hoặc tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật. Người đại diện phải thường trú và Việt Nam và nếu vắng mặt quá 30 ngày phải ủy quyền cho người khác.

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN LÀ CÁ NHÂN SỞ HỮU

Cơ cấu tổ chức công ty TNHH 1 thành viên là cá nhân sở hữu có đặc điểm gì, tất cả sẽ được liệt kê dưới đây:

 • Công ty có cá nhân sở hữu thì có chủ tịch công ty, giám đốc hoặc tổng giám đốc.
 • Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm chức danh giám đốc, tổng giám đốc hoặc có thể thuê người làm thay.
 • Quyền, nghĩa vụ của giám đốc hoặc tổng giám đốc được quy định theo điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà giám đốc ký với chủ tịch công ty.

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Cơ cấu tổ chức công ty TNHH 2 thành viên là cá nhân sở hữu có đặc điểm gì, có gì khác với 1 thành viên, các chức vụ trong công ty tnhh 2 thành viên như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu:

 • Công ty tnhh có từ hai thành viên trở lên có hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc, tổng giám đốc.
 • Công ty tnhh có từ 30 thành viên trở lên phải có ban kiểm soát, nếu ít hơn 10 thành viên có thể thành lập ban kiểm soát phù hợp với mô hình công ty.
 • Quyền, nghĩa vụ, tiêu chuẩn điều kiện do điều lệ công ty quy định.
 • Chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc, tổng giám đốc là người đại diện pháp luật theo quy định.
 • Người đại diện pháp luật phải thường trú tại Việt Nam nếu vắng mặt quá 30 ngày phải ủy quyền cho người khác.

Mô hình công ty tnhh hoạt động tốt chính là nhờ cơ cấu tổ chức của công ty linh hoạt và dễ dàng thay đổi người quản lý. Điều này giúp cho công ty luôn được quản lý và điều hành bởi những người có năng lực giỏi nhất. Trong khi đó vẫn giữ nguyên được quyền quản lý cao nhất của người chủ sở hữu doanh nghiệp cũng như các tổ chức khi đứng ra thành lập doanh nghiệp tnhh.


(*) Xem thêm

Bình luận