Theo Luật Doanh nghiệp 2014 quy định, công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc cá nhân làm chủ sở hữu. Chính vì thế có 2 mô hình tổ chức hoạt động:

 • Mô hình tổ chức hoạt động dành cho cá nhân làm chủ sở hữu.
 • Mô hình tổ chức hoạt động dành cho một tổ chức làm chủ sở hữu.

Cùng đi sâu tìm hiểu về hai mô hình tổ chức này nhé!

mô hình tổ chức của công ty tnhh mtv

TRONG MÔ HÌNH TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH MTV NÀY BAO GỒM

♦ Chủ tịch công ty (chính là chủ sở hữu công ty): người có quyền điều hành cao nhất trong mọi hoạt động của công ty cũng như có thể quyết định thực hiện các thủ tục thay đổi loại hình công ty, phương hướng hoạt động, cơ cấu bổ nhiệm nhân sự, …

 Giám đốc hoặc tổng giám đốc ( Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên, giám đốc hay tổng giám đốc của doanh nghiệp có thể là do chủ tịch công ty kiêm nhiệm hay thuê người khác làm): chính vì thế mà quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được quy định tại hợp đồng với công ty và theo điều lệ công ty quy định.

♦ Các phòng phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp như: phòng kinh doanh, phòng kế toán, phòng hành chính nhân sự,…

MÔ HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DÀNH CHO MỘT TỔ CHỨC LÀM CHỦ SỞ HỮU

Do tính chất của các thành viên thành lập công ty TNHH MTV là những người bạn bè – quen biết cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Chính vì thế, sẽ có 2 trường hợp tương ứng với 2 mô hình cơ cấu tổ chức quản lý khi thành lập doanh nghiệp với hình thức này bạn cần biết:

Trường hợp 1: Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm một người đại diện theo ủy quyền.

 • Chủ tịch công ty: Là người được chủ sở hữu công ty bổ nhiệm đại diện theo ủy quyền.
 • Giám đốc hoặc tổng giám đốc: Có thể do người chủ tịch công ty kiêm nhiệm hoặc thuê người khác với ràn buộc quy định quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng và điều lệ của công ty.
 • Kiểm soát viên.
 • Các phòng phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp như: phòng kinh doanh, phòng kế toán, phòng hành chính nhân sự,…

Trường hợp 2: Chủ sở hữu công ty bổ nhiệm ít nhất 2 người đại diện theo ủy quyền.

 • Hội đồng thành viên: bao gồm tất cả những người được bổ nhiệm đại diện theo ủy quyền.
 • Giám đốc hoặc tổng giám đốc: Do công ty thuê, thực hiện quyền và nghĩa vụ theo đúng hợp đồng ký kết cũng như theo điều lệ của công ty.
 • Kiểm soát viên.
 • Các phòng phục vụ cho hoạt động của doanh nghiệp như: phòng kinh doanh, phòng kế toán, phòng hành chính nhân sự,…

Lưu ý: Trong các hình thức thì giám đốc hoặc tổng giám độc được công ty thuê phải là người hoàn toàn không có liên quan đến:

 • Thành viên Hội đồng thành viên.
 • Chủ tịch công ty.
 • Người có thẩm quyền trực tiếp bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền.

Với các bạn bắt đầu sự nghiệp bằng cách thành lập doanh nghiệp tại TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Dương, Bình Phước, Vũng Tàu, Cần Thơ, Hậu Giang, Đồng Tháp, … và đưa doanh nghiệp đi vào hoạt động là công việc cần đầu tư nhiều về thời gian – trí tuệ cho con đường phát triển sự nghiệp với phương hướng hoạt động kinh doanh của mình thì rất cần tìm hiểu mô hình tổ chức của công ty.

Hi vọng qua bài viết trên, các bạn đã nắm rõ được các mô hình tổ chức của công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên. Chúng tôi rất hân hạnh được đồng hành cùng bạn để tìm hiểu nhiều kiến thức hơn nữa!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *