Chuyên mục hỏi đáp tất tần tật những gì liên quan đến chi nhánh công ty giúp bạn có thể hiểu rõ hơn.

Cách đặt tên chi nhánh là gì?

 • Tên chi nhánh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.
 • Tên chi nhánh phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh” đối với chi nhánh. Ví dụ tên chi nhánh như sau: Công ty TNHH Dịch vụ Thông tin ABC- Chi nhánh XYZ.
 • Tên chi nhánh phải được viết hoặc gắn tại trụ sở chi nhánh. Tên chi nhánh được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do chi nhánh.
 • Ngoài tên bằng tiếng Việt của doanh nghiệp có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt.
 • Phần tên riêng trong tên chi nhánh của doanh nghiệp không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp”.
 • Đối với những doanh nghiệp nhà nước khi chuyển thành đơn vị hạch toán phụ thuộc do yêu cầu tổ chức lại thì được phép giữ nguyên tên doanh nghiệp nhà nước trước khi tổ chức lại.

Xem thêm: CHI NHÁNH LÀ GÌ?

Chi nhánh công ty có tư cách pháp nhân không?

Điều 84 của bộ luật dân sự quy định:

Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Được thành lập hợp pháp;

2. Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ;

3. Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó;

4. Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Theo nội dung quy định nêu trên thì chi nhánh là một đơn vị phụ thuộc trụ sở chính, được thành lập hợp pháp và có con dấu và tài khoản riêng nhưng chưa độc lập hoàn toàn về tài sản cũng phải nhân danh trụ sở chính thực hiện các quan hệ pháp luật chứ không nhân danh bản thân chi nhánh đó. Vì vậy, chi nhánh không có tư cách pháp nhân.

Chi nhánh công ty có được vay vốn không?

Điều 7 Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng quy định:

Khách hàng vay phải “có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật”, cụ thể là:

 • Pháp nhân phải có năng lực pháp luật dân sự;
 • Cá nhân và chủ doanh nghiệp tư nhân phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự;
 • Đại diện của hộ gia đình phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự;
 • Đại diện của tổ hợp tác phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự;
 • Thành viên hợp danh của công ty hợp danh phải có năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự.

Chi nhánh không có tư cách pháp nhân vì thế chi nhánh không thể nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập. Chi nhánh cũng không có tài sản độc lập nên không thể tự chịu trách nhiệm với khoản vay của mình.

Như vậy, chi nhánh không thể vay vốn ngân hàng với tư cách là một khách hàng độc lập được.

Chi nhánh công ty có được ký hợp đồng không?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 37 Luật Doanh nghiệp, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, không có vốn riêng, không có tư cách pháp nhân. Tuy nhiên, về mặt kinh doanh, chi nhánh có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền.

Điều này có thể hiểu là, giám đốc công ty có thể ủy quyền cho giám đốc chi nhánh trực tiếp ký hợp đồng thương mại với khách hàng và thực hiện nội dung hợp đồng. Vậy chi nhánh có quyền ký kết các hợp đồng nếu có sự ủy quyền hợp pháp của giám đốc công ty cho chi nhánh đó.

Chi nhánh công ty có được tham gia đấu thầu không?

Có tư cách pháp nhân và hạch toán độc lập là điều kiện tiên quyết để tham dự thầu. chi nhánh của doanh nghiệp được xem đáp ứng đủ quy định của hồ sơ thầu về hạch toán độc lập khi và chỉ khi chi nhánh tự chịu trách nhiệm về tài chính, kê khai thuế độc lập, có con dấu, hóa đơn tài chính riêng biệt và được sự ủy quyền trực tiếp của doanh nghiệp để tham gia gói thầu.

Như vậy, chi nhánh công ty phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật mới có thể tham gia đấu thầu.

Chi nhánh công ty có quyền khởi kiện không?

Trường hợp chi nhánh của pháp nhân thực hiện việc khởi kiện vụ án phát sinh từ giao dịch do chi nhánh xác lập, thực hiện thì tại mục tên, địa chỉ của người khởi khiện phải ghi đầy đủ như sau:

(i)Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức

(ii)Họ tên, chức vụ người đứng đầu  văn phòng đại diện, chi nhánh của pháp nhân

(iii)Văn bản ủy quyền (số, ngày, tháng, năm)

(iv)Chức danh của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân ủy quyền.

Tại mục người khởi kiện ở phần cuối đơn cần phải ghi: tên của pháp nhân, chức vụ người đứng đầu chi nhánh của pháp nhân; người đứng đầu chi nhánh ký tên, ghi họ tên, chức vụ của người đứng đầu chi nhánh của pháp nhân. Đóng dấu của pháp nhân hoặc của chi nhánh của pháp nhân.

Đặc biệt, trong trường này thì phải xác định pháp nhân của chi nhánh mới là nguyên đơn trong vụ án, chi nhánh không được xác định là nguyên đơn, kể cả trong trường hợp được pháp nhân ủy quyền.

Chi nhánh công ty có phải nộp thuế môn bài?

Dựa vào khoản 2 thông tư 42/2003/TT-BTC thì sau khi thành lập chi nhánh công ty vẫn phải nộp thuế môn bài.

“Các cơ sở kinh doanh là chi nhánh hạch toán phụ thuộc hoặc báo sổ, các tổ chức kinh tế khác… không có giấy chứng nhận ĐKKD hoặc có giấy chứng nhận ĐKKD nhưng không có vốn đăng ký thì thống nhất thu thuế Môn bài theo mức 1.000.000 đồng/năm”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *