Cùng tìm hiểu Chi Nhánh Là Gì và phân tích điểm giống và khác nhau giữa Chi Nhánh Hạch Toán Độc Lập và Chi Nhánh Hạch Toán Phụ Thuộc

Chi Nhánh Là Gì? Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp và có nhiệm vụ thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo uỷ quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh được thành lập phải phù hợp với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

chi nhánh là gì

chi nhánh là gì

Quyền Và Nghĩa Vụ Của Chi Nhánh Công Ty?

Quyền của chi nhánh

1. Thuê trụ sở, thuê, mua các phương tiện, vật dụng cần thiết cho hoạt động của Chi nhánh.

2. Tuyển dụng lao động là người Việt Nam, người nước ngoài để làm việc tại Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Giao kết hợp đồng tại Việt Nam phù hợp với nội dung hoạt động được quy định trong giấy phép thành lập Chi nhánh và theo quy định của Luật này.

4. Mở tài khoản bằng đồng Việt Nam, bằng ngoại tệ tại ngân hàng được phép hoạt động tại Việt Nam.

5. Chuyển lợi nhuận ra nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam.

6. Có con dấu mang tên Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

7. Thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động thương mại khác phù hợp với giấy phép thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

8. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ của Chi nhánh

1. Thực hiện chế độ kế toán theo quy định của pháp luật Việt Nam; trường hợp cần áp dụng chế độ kế toán thông dụng khác thì phải được Bộ Tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chấp thuận.

2. Báo cáo hoạt động của Chi nhánh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Giám Đốc Chi Nhánh Là Gì?

Giám Đốc Chi Nhánh Là người đứng đầu chi nhánh, chịu trách nhiệm về quản lý điều hành chi nhánh và quyết định hoạt động kinh doanh của chi nhánh theo quy định trong nội bộ công ty và theo điều lệ công ty. Giám đốc chi nhánh thực hiện công việc nếu lạm quyền hoặc lợi dụng quyền hạn gây thiệt hại cho công ty thì phải chịu trách nhiệm trược lãnh đạo công ty và trước pháp luật.

Điểm khác nhau cơ bản của Chi Nhánh Hạch Toán Độc Lập và Chi Nhánh Hạch Toán Phụ Thuộc:

Về thuế thu nhập doanh nghiệp

  • Hạch Toán Phụ Thuộc: chuyển số liệu, chứng từ doanh thu, chi phí về công ty. Công ty kết hợp số liệu của các chi nhánh khác cùng công ty và hoạt động của công ty để hạch toán và thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp.
  • Hạch Toán Độc Lập: xác định chi phí tính thuế và thu nhập tính thuế, chịu trách nhiệm kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp không kể liên quan gì đến hiệu quả kinh doanh của công ty cũng như các chi nhánh khác trong củng công ty.

Về kế toán

  • Hạch Toán Phụ Thuộc: số liệu trong sổ sách là một phần của sổ sách của công ty. Đơn vị kế toán của công ty bao gồm bộ phận kế toán các chi nhánh.
  • Hạch Toán Độc Lập: hạch toán đầy đủ sổ sách, báo cáo tài chính,… Phòng kế toán hay bộ phận kế toán ở chi nhánh hạch toán độc lập là một đơn vị kế toán theo Luật kế toán.

Điểm giống nhau của Chi Nhánh Hạch Toán Độc Lập Và Chi Nhánh Hạch Toán Phụ Thuộc:

  • Do công ty mẹ tổ chức bộ máy nhân sự.
  • Vốn kinh doanh của công ty, hiệu quả sản xuất kinh doanh của chi nhánh là của công ty sau khi nộp thuế.
  • Hoạt động theo chủ trương, hoặc theo ủy quyền của công ty.
  • Kê khai thuế GTGT độc lập với công ty.

Tham khảo hết bài viết này chắc chắn sẽ đem lại cái nhìn tổng quan cho bạn để hiểu và biết được Chi Nhánh Là Gì cùng những vấn đề xoay quanh nó. Giải đáp các thắc mắc về chi nhánh tại bài viết này.

Xem thêm: CHUYÊN MỤC HỎI ĐÁP VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *