Mỗi mô hình doanh nghiệp đều có những điểm chung và điểm khác biệt với nhau trong việc quản lý và điều hành công ty. Việc đối chiếu và so sánh 2 loại hình doanh nghiệp này là một trong những công việc cần thiết khi lựa chọn mô hình doanh nghiệp. Đặc biệt là trong việc lựa chọn lĩnh vực hoạt động và đối tác kinh doanh.

Xem thêm: So sánh công ty TNHH 1 thành viên và doanh nghiệp tư nhân

Xem thêm: So sánh công ty TNHH 1 thành viên và công ty hợp danh

công ty tnhh 1 thành viên và công ty cổ phần

ĐIỂM TƯƠNG ĐỒNG KHI SO SÁNH CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN

  • Chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn góp vào công ty đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản liên quan .
  • Đều được hoạt động trong tất cả các nghành nghề kinh doanh hiện nay.
  • Đều có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy phép kinh doanh.
  • Tài sản riêng và tài sản công ty hoàn toàn riêng biệt.

SỰ KHÁC NHAU

  • Công ty TNHH 1 thành viên là do 1 tổ chức hoặc cá nhân đứng ra thành lập và chịu trách nhiệm. Còn công ty cổ phần không giới hạn số lượng cổ đông, tối thiểu phải là 3.
  • Vốn huy động của công ty TNHH 1 thành viên đều là vốn tự lập và không được huy động vốn qua hình thức phát hành cổ phiếu như công ty cổ phần, tuy nhiên công ty TNHH 1 TV được phép phát hành trái phiếu
  • Về tính chất hoạt động thì công ty cổ phần có tổ chức phức tạp và mang tính xã hội sâu rộng hơn, có khả năng huy động nguồn vốn lớn trong thời gian ngắn 1 cách dễ dàng thông qua việc phát hành cổ phiểu và trái phiếu, vì thế sẽ chịu sự ràng buộc pháp lý cao hơn nhiều so với công ty TNHH 1 TV.
  • Hình thức công ty TNHH 1 TV là trung gian giữa công ty đối vốn và đối nhân, đối vốn vì các thành viên phải góp vốn vào công ty, đối nhân vì thành viên trong công ty đều quen biết nhau dễ quản lý. Còn công ty cổ phần là công ty đối vốn.
  • Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên được quyền đưa ra tất cả các quyết định về việc phát triển và vận hành công ty. Không cần thông qua hội đồng quản trị như công ty cổ phần.
  •  Mỗi thành viên cổ đông đều có quyền tương tự nhau nhau và quyết định thông qua cần sự tán đồng của đại đa số cổ đông trong công việc của công ty. Điều này dẫn đến sự chi phối trong việc quản lý và điều hành công ty không có sự nhất quán như công ty TNHH 1 thành viên.

Từ sự so sánh này mà người có nhu cầu thành lập doanh nghiệp có thể đối chiếu và cân nhắc mô hình kinh doanh cho mình. Xem xét các yếu tố về tài chính và điều kiện của bản thân để lựa chọn tự lập hay hợp tác với các đối tác khác. Quyết định này luôn là một trong những yếu tố then chốt để có thể phát triển công ty của bạn về lâu dài trong công việc sau này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *