Quy định thành lập công ty TNHH là vấn đề tiên quyết cần tìm hiểu trước khi tiến hành thành lập công ty , cần phải tìm văn bản pháp luật mới nhất để có được thông tin chính xác

Định nghĩa : Quy định thành lập công ty TNHH là văn bản chỉ định ra các công việc/hành vi phải làm hay không được làm hoặc hướng dẫn thực hiện thành lập công ty theo quy định pháp luật, điều lệ, quy chế của tổ chức.

Quy định thành lập công ty TNHH

Quy định thành lập công ty TNHH

Theo luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thì quy định thành lập công ty TNHH một thành viên bao gồm các quy định về vốn thành lập, quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, 1 số trường hợp đặc biệt, cơ cấu tổ chức quản lý, quy định về các vai trò hội đồng thành viên, chủ tịch công ty, giám đốc, tổng giám đốc, kiểm soát viên cùng trách nhiệm của những vai trò này ….

Quy định thành lập công ty TNHH

 

Link xem văn bản nhà nước : http://www.moj.gov.vn/vbpq/lists/vn%20bn%20php%20lut/view_detail.aspx?itemid=30314

Tìm mục 2, công ty TNHH một thành viên để kiểm tra

Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên thì tìm ở mục 1, công ty TNHH hai thành viên trở lên, từ điều 47 đến 72

Hiện tại đây là những quy định thành lập công ty mới nhất tính đến năm 2017 này, mời các bạn tham khảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *