19/04/2020 | 760 |
0 Đánh giá

Tham khảo tóm tắt và tải về mẫu điều lệ công ty TNHH một thành viên theo luật doanh nghiệp 2014 do cá nhân làm chủ sở hữu

Dưới đây là tóm tắt mẫu điều lệ công ty TNHH một thành viên theo luật doanh nghiệp 2014 mới nhất

mau dieu le cong ty tnhh 1 thanh vien 1

mau dieu le cong ty tnhh 1 thanh vien 2

mau dieu le cong ty tnhh 1 thanh vien 3

 

Đầy đủ tải về tại đây

 Mẫu điều lệ công ty quản lý quỹ

Tải mẫu

 


(*) Xem thêm

Bình luận