SO SÁNH CỔ ĐÔNG PHỔ THÔNG VÀ THÀNH VIÊN HỢP DANH

Miễn phí thành lập doanh nghiệp trọn gói & 3 tháng kê khai thuế!

So sánh cổ đông phổ thông và thành viên hợp danh sẽ giúp người đọc lựa chọn vị trí nào sẽ mang lại lợi ích phù hợp hơn để tối đa hóa lợi nhuận, quyền lợi và trách nhiệm của chính mình trong công ty

Việc đầu tư vào các công ty, doanh nghiệp được xem là việc giúp tài chính được lưu thông và sinh lời tương đối ổn hiện nay. Nhất là việc đầu tư vào các công ty hợp danh và các công ty có số lượng thành viên góp vốn lớn để cùng đăng ký kinh doanh. Việc so sánh cổ đông phổ thông và thành viên hợp danh sẽ giúp bạn lựa chọn hình thức đầu tư vào doanh nghiệp nào để đảm bảo lợi nhuận tốt nhất cho mình.

So sánh cổ đông phổ thông và thành viên hợp danh

So sánh cổ đông phổ thông và thành viên hợp danh

Điểm tương đồng

  • Cả cổ đông phổ thông và thành viên hợp danh đều có quyền biểu quyết tán hành và thông qua những quyết định của công ty trong hoạt động kinh doanh.
  • Có thể chuyển nhượng số cổ phần của mình cho các thành viên khác.
  • Thành viên hợp danh và cổ đông phổ thông được nhận lại một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào công ty.
  • Có quyền xem xét những vấn đề liên quan đến việc điều hành và quản lý công ty.

Sự khác biệt

  • Thành viên hợp danh chịu trách nhiệm đến công việc của công ty nhiều hơn so với cổ đông phổ thông.
  • Thành viên hợp danh bắt buộc phải có trong danh sách thành lập công ty và phải đáp ứng được những yêu cầu về khả năng của bản thân như phải có chứng chỉ hành nghề để thành lập được công ty.
  • Thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm và đưa ra những quyết định sự tồn tại và phát triển của công ty về mặt pháp lý và thực tế. Phải chịu trách nhiệm vô hạn và liên đới trong quá trình hoạt động công ty. Đối với cổ đông phổ thông chỉ phải chịu trách nhiệm tương ứng với số tài sản đóng góp vào công ty.
  • Cổ đông cổ phần chỉ được trình bày ý kiến qua các phiếu bầu của mình trước đại hội phổ thông trong khi đó thành viên hợp danh có quyền quyết định ngay lập tức hoạt động của công ty.

Từ những so sánh cổ đông phổ thông và thành viên hợp danh có thể thấy rằng quyền lợi và nghĩa vụ càng lớn thì trách nhiệm với hoạt động của công ty càng tăng. Từ đó bạn nên lựa chọn cách thức đầu tư sao cho hợp lý để tránh trùng lặp với công việc hiện nay của mình. Và nhận được số lợi ích ổn thỏa so với công sức và tài chính mà mình bỏ ra.

Xem thêm: SO SÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

info liên hệ
Trần Chung
Trần Chung
A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhiều Người Xem

Sản Phẩm - Dịch Vụ

Đăng Ký Tư Vấn
Đăng Ký Tư Vấn