Sáp nhập cùng loại hình 2 công ty đã phức tạp, sáp nhập công ty TNHH và cổ phần là 2 loại hình doanh nghiệp khác nhau lại còn khó hơn, cùng Hoàng Nam tham khảo khái niệm? điều kiện? mặt thuận lợi và khó khăn khi sáp nhập công ty TNHH và cổ phần nhé.

Việc sáp nhập công ty luôn là công việc vô cùng khó khăn và phức tạp với các công ty doanh nghiệp muốn sáp nhập với nhau. Những thuận lợi và khó khăn khi sáp nhập công ty tnhh và cổ phần luôn là việc đau đầu với những người chủ sở hữu doanh nghiệp. Bởi đây là công việc cần rất nhiều thời gian và phải am hiểu thủ tục và luật pháp để tiến hành được thuận lợi.

Xem thêm: Phân biệt công ty TNHH và công ty Cổ phần

Xem thêm:Thủ tục sang nhượng cổ phần trong công ty tnhh và công ty cổ phần

sáp nhập công ty tnhh và cổ phần

Sáp nhập công ty tnhh và cổ phần

Sáp nhập doanh nghiệp là gì ?

Là hình thức kết hợp một hoặc một số công ty cùng loại hình vào một công ty khác. Trên cơ sở chuyển giao toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty sáp nhập vào công ty nhận sác nhập. Công ty sáp nhập chấm dứt hoạt động và công ty nhận sáp nhập sẽ kế thừa toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty bị sáp nhập chưa hoàn thành.

Điều kiện

  • Nếu công ty sáp nhập có thị phần từ 30 đến 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty thì cần thông báo cho cơ quan quản lý trước khi tiến hành sáp nhập.
  • Các trường hợp công ty có trên 50% thị phần trên thị trường thì không được phép.

Thuận lợi

  • Có số lượng thành viên và cơ cấu tổ chức công ty tương đối giống nhau. Điều này có thể giúp các thành viên dễ dàng thích ứng được trong việc hoạt động của công ty và cách điều hành công ty.
  • Các quy định về việc sát nhập doanh nghiệp đã được nới lỏng hơn theo luật doanh nghiệp năm 2014.
  • Nhận được số lượng người lao động quen tay nghề, có kinh nghiệm trong lĩnh vực hoạt động và tiếp nhận hệ thống cơ sở mới.

Khó khăn

  • Nếu công ty bị sáp nhập có trên 50% thị phần trên thị trường thì không được phép.
  • Việc tiếp nhận người lao động, các trụ sở công ty của công ty  bị sáp nhập với nhau cần được cân đối hợp lý.
  • Việc giải quyết các vấn đề còn nợ đọng về các khoản nọ thanh toán, hợp đồng lao động của công nhân công ty bị sáp nhập.
  • Việc chuẩn bị giấy tờ, hồ sơ thủ tục dài dòng và tốn rất nhiều thời gian.

Trên đây là những thuận lợi và khó khăn khi sáp nhập công ty tnhh và cổ phần mà các chủ sở hữu doanh nghiệp có thể tham khảo khi tiến hành công việc này. Ngoài ra bạn cũng có thể nhờ các bên dịch vụ tư vấn hỗ trợ để tiến hành đăng ký được chính xác nhất. Bởi vì đây là công việc ảnh hưởng rất nhiều người lao động và lợi ích của hội đồng công ty đặt ra khi tiến hành sáp nhập công ty.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *