Bạn cần mẫu thông báo thành lập công ty TNHH để đăng ký thông tin bố cáo phải không? Vậy thì bây giờ bạn không cần nữa rồi

Theo kinh nghiệm của mình thì hiện tại không cần thiết phải tìm mẫu thông báo thành lập công ty TNHH nữa vì bây giờ khi đóng phí nhà nước để thành lập thì đã bao gôm luôn phí đăng bố cáo thành lập luôn rồi, người làm hồ sơ không cần phải điền mẫu thông báo gì nữa vì bên sở sẽ tự đăng bố cáo thông báo thành lập luôn cho công ty đó.

Một mẫu hiển thị trên cổng thông tin quốc gia

Mẫu thông báo thành lập công ty TNHH

Mẫu thông báo thành lập công ty TNHH 2

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *