18/04/2020 | 712 |
0 Đánh giá

Giải đáp các câu hỏi về  tạm ngưng, đóng cửa chi nhánh công ty TNHH, Cổ phần và DNTN, trình tự thủ tục, mẫu đơn, tạm ngưng thì đóng dấu nào , thay đổi giấy phép kinh doanh trước hay sau khi đóng cửa chi nhánh

Câu hỏi 1: Công ty chúng tôi có trụ sở chính tại quận 5, chi nhánh kho hàng ở Quận 8. Năm 2015, chúng tôi đã làm thủ tục ở Sở KHĐT TP.HCM để đóng cửa chi nhánh công ty trên. Sở KHĐT đã ra thông báo xóa bỏ chi nhánh Q8 ra khỏi hệ thống. Tuy nhiên, chúng tôi không gửi thông báo cho cho Cơ quan Thuế Q.5 để thông báo đóng cửa chi nhánh trên . Vậy khi DN nộp hồ sơ đóng cửa chi nhánh và được Sở KHĐT chấp nhận thì Sở KHĐT có gửi thông báo đến cơ quan thuế trụ sở chính về vấn đề trên không? Vì theo luật thì Sở KHĐT có liên kết dữ liệu với cơ quan thuế nên nếu giải thể chi nhánh thì Sở KHĐT cũng gửi thông báo cho cơ quan thuế.

Trả lời : Do hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp nộp tại cơ quan đăng ký kinh doanh từ năm 2015. Do đó, để có cơ sở kiểm tra thông tin chi nhánh, đề nghị doanh nghiệp cung cấp đầy đủ Mã số chi nhánh, tên chi nhánh.Trân trọng./.

ĐÓNG CỬA CHI NHÁNH CÔNG TY

ĐÓNG CỬA CHI NHÁNH CÔNG TY

---

Câu hỏi 2: 1. Công ty em có 1 chi nhánh nhà thuốc bán lẻ (chi nhánh có mã số thuế và chi nhánh này hạch toán phụ thuộc). Từ lúc thành lập đến nay chi nhánh nhà thuốc này lỗ nên công ty muốn đóng cửa. Em có tìm hiểu thì mọi người nói là trước khi đóng cửa chi nhánh cty phải làm thủ tục thay đổi giấy phép kinnh doanh (bỏ bớt ngành nghề bán lẻ) để rút bằng dược sĩ (dược sĩ là người đứng đầu chi nhánh trong GPKD) rồi mới làm thủ tục giải thể chi nhánh. Xin hỏi như vậy có đúng không ?

2. Em xin hỏi bây giờ em làm thủ tục giải tểh chi nhánh nhà thuốc nói trên cần phải làm những thủ tục gì đối với Sở kế hoạch & Đầu tư, cơ quan thuê quản lý ? Em xin chân thành cảm ơn .

Trả lời : Khoản 1 Điều 8 Luật doanh nghiệp quy định doanh nghiệp có quyền "Tự chủ kinh doanh; chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh, đầu tư; chủ động mở rộng quy mô và ngành, nghề kinh doanh". Do đó, việc thay đổi ngành hoặc chấm dứt hoạt động chi nhánh là quyền của doanh nghiệp. Doanh nghiệp có thể tham khảo thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh trên trang Web Sở Kế hoạch và Đầu tư mục Tiếng Việt/Thủ tục cấp đăng ký doanh nghiệp và biểu mẫu chi tiết…(Lưu ý: doanh nghiệp chọn loại hình doanh nghiệp và hình thức đăng ký phù hợp để tham khảo thủ tục và biểu mẫu)

Về các vấn đề liên quan đến thuế, đề nghị liên Cục thuế TPHCM tại địa chỉ 140 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1 để được hướng dẫn cụ thể. Đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu thực hiện./.

---

Câu hỏi 3: Cho tôi hỏi về vền đề muốn đóng cửa chi nhánh thì phải làm như thế nào ? tôi len mạng tìm mà không thấy mẫu đơn và văn bản cho đóng cửa chi nhánh. xin được giúp đỡ. Xin cám ơn

Trả lời : Quý ông (bà) có thể tham khảo thêm chi tiết về hồ sơ giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh trên trang Web Sở Kế hoạch và Đầu tư mục Tiếng Việt/Thủ tục cấp đăng ký doanh nghiệp và biểu mẫu chi tiết/Công ty.../ giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc địa điểm kinh doanh … Trân trọng

---

Câu hỏi 4: Tôi muốn đóng cửa chi nhánh văn phòng công ty tại TPHCM thì cần những thủ tục gì ?

Trả lời : Căn cứ thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế họach và Đầu tư thì hồ sơ giải thể Chi nhánh Công ty TNHH có 2 thành viên trở lên gồm:

1. Thông báo về việc giải thể Chi nhánh (mẫu tham khảo GT4);

2. Quyết định của Hội đồng thành viên về việc giải thể Chi nhánh của công ty;

3. Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc giải thể Chi nhánh của công ty;

4. Xác nhận không nợ thuế theo Quyết toán đã duyệt đến thời điểm giải thể Chi nhánh (nếu trụ sở Chi nhánh ở khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính của doanh nghiệp);

5. Giấy chứng nhận đã nộp con dấu hoặc văn bản xác nhận chưa khắc dấu Chi nhánh (đối với trường hợp chưa khắc dấu) của Công an Thành phố số 459 Trần Hưng Đạo, Quận 1;

6. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;

7. Bản chính và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh. Số lượng hồ sơ phải nộp là 1 bộ Thời gian hẹn ký biên bản thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký họat động là 7 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

Quý ông (bà) có thể tham khảo thêm chi tiết về mẫu thông báo thông báo về việc giải thể Chi nhánh trên trang Web Sở Kế hoạch và Đầu tư mục Tiếng Việt/Thủ tục cấp đăng ký kinh doanh và biểu mẫu chi tiết/Giải thể Chi nhánh, VPĐD… Trân trọng 

---

 Câu hỏi 5: Xin chào, Tôi không muốn hoạt động chi nhánh của Cty Minh Triết nữa, thì phải làm những thủ tục gì để đóng cửa chi nhánh Công ty TNHH ?

Trả lời : Sở Kế họach và Đầu tư xin phúc đáp câu hỏi của Quý Ông (Bà) như sau:

Căn cứ thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế họach và Đầu tư thì hồ sơ giải thể Chi nhánh Công ty TNHH có 2 thành viên trở lên gồm:

1. Thông báo về việc giải thể Chi nhánh (mẫu tham khảo GT4);

2. Quyết định của Hội đồng thành viên về việc giải thể Chi nhánh của công ty;

3. Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc giải thể Chi nhánh của công ty;

4. Xác nhận không nợ thuế theo Quyết toán đã duyệt đến thời điểm giải thể Chi nhánh (nếu trụ sở Chi nhánh ở khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính của doanh nghiệp);

5. Giấy chứng nhận đã nộp con dấu hoặc văn bản xác nhận chưa khắc dấu Chi nhánh (đối với trường hợp chưa khắc dấu) của Công an Thành phố số 459 Trần Hưng Đạo, Quận 1;

6. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;

7. Bản chính và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh. Số lượng hồ sơ phải nộp là 1 bộ Thời gian hẹn ký biên bản thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký họat động là 7 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

Quý ông (bà) có thể tham khảo thêm chi tiết về mẫu thông báo thông báo về việc giải thể Chi nhánh trên trang Web Sở Kế hoạch và Đầu tư mục Tiếng Việt/Thủ tục cấp đăng ký kinh doanh và biểu mẫu chi tiết/Giải thể Chi nhánh, VPĐD… Trân trọng.

---

Câu hỏi 6: Công ty chúng tôi có thành lập 1 chi nhánh (Cửa hàng thời trang trẻ em) (hạch toán phụ thuộc vào công ty chính).. Nhưng sau một thời gian hoạt động không đạt hiệu quả. Nay chúng tôi muốn đóng cửa chi nhánh này. Xin Quý cơ quan hướng dẫn chúng tôi thủ tục giải thể chi nhánh. Xin chân thành cảm ơn. 

Trả lời : Trường hợp của quý ông (bà) cần làm thủ tục giải thể chi nhánh tại phòng đăng ký kinh doanh

- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM. Căn cứ thông tư 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế họach và Đầu tư thì hồ sơ giải thể Chi nhánh Công ty TNHH có 2 thành viên trở lên gồm:

1. Thông báo về việc giải thể Chi nhánh (mẫu tham khảo GT4);

2. Quyết định của Hội đồng thành viên về việc giải thể Chi nhánh của công ty;

3. Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc giải thể Chi nhánh của công ty;

4. Xác nhận không nợ thuế theo Quyết toán đã duyệt đến thời điểm giải thể Chi nhánh (nếu trụ sở Chi nhánh ở khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính của doanh nghiệp);

5. Giấy chứng nhận đã nộp con dấu hoặc văn bản xác nhận chưa khắc dấu Chi nhánh (đối với trường hợp chưa khắc dấu) của Công an Thành phố số 459 Trần Hưng Đạo, Quận 1;

6. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;

7. Bản chính và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của Chi nhánh. Số lượng hồ sơ phải nộp là 1 bộ Thời gian hẹn ký biên bản thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký họat động là 7 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

Quý ông (bà) có thể tham khảo thêm chi tiết về mẫu thông báo thông báo về việc giải thể Chi nhánh trên trang Web Sở Kế hoạch và Đầu tư mục Tiếng Việt/Thủ tục cấp đăng ký kinh doanh và biểu mẫu chi tiết/Giải thể Chi nhánh, VPĐD… Trân trọng.

---

Câu hỏi 7: Chúng tôi là chi nhánh của công ty TNHH 2 thành viên trở lên tại Hànội. Trong giấy phép hoạt động của Chi nhánh có ghi: Hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH VIỆT NAM. Nhưng trong Quyết định họp hội đồng thành viên, cũng như là Biên bản họp hội đồng thành viên đều nhất trí cho Chi nhánh hoạt động độc lập, có tư cách pháp nhân, có mã số thuế, mã số XNK riêng, có tài khoản và con dấu riêng. Như vậy, khi ký kết các hợp đồng, hồ sơ dự thầu, chúng tôi có phải xin Ủy quyền của Công ty, trụ sở chính hay không ?

Trả lời :  

- Theo Điều 25 - Luật Doanh nghiệp thì “

- Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và thực hiện việc bảo vệ các lợi ích đó. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện phải phù hợp với nội dung hoạt động của doanh nghiệp, không có chức năng kinh doanh.

- Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải phù hợp với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”

Để biết thêm chi tiết về các nội dung trên, đề nghị quý ông (bà) liên hệ với Sở Tư Pháp 143 Pasteur, quận 3 để được hướng dẫn cụ thể. Nếu có vấn đề chưa rõ quý Ông ( Bà ) có thể liên hệ với chúng tôi tại số 32 Lê Thánh Tôn, Quận 1 - Phòng Đăng ký kinh doanh - Tổ Hướng dẫn điện thoại số 8293 179 để được hướng dẫn cụ thể. Rất hân hạnh được cung cấp thông tin cho quý Ông (Bà). Trân trọng kính chào.

---

Câu hỏi 8: Cho em hỏi công ty em là công ty cổ phần và có chi nhánh hạch toán độc lập và có con dấu riêng. Vậy em muốn tạm ngưng chi nhánh thì đóng dấu công ty hay chi nhánh ạ? Và ai là người ký tên?Em cảm ơn

Trả lời : Hồ sơ, trình tự, thủ tục tạm ngừng kinh doanh được thực hiện theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 57 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. Doanh nghiệp sử dụng mẫu Phụ lục II-21 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp để thông báo tạm ngưng hoạt động chi nhánh. Thông báo do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký và ghi rõ họ tên.Trân trọng./.

---

Câu hỏi  9: doanh nghiệp tư nhân nằm ở tỉnh Vĩnh Long, mà có chi nhánh ở TP. HCM vậy tôi muốn tạm ngưng chi nhánh DNTN ở TP. HCM có được không, và thủ tục bao gồm những gì

Trả lời : Luật doanh nghiệp và các văn bản không quy định thủ tục tạm ngưng hoạt động chi nhánh. Trường hợp doanh nghiệp đề nghị nộp hồ sơ giải thể chi nhánh tại Phòng Đăng ký kinh doanh– Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM địa chỉ 32 Lê Thánh Tôn, quận 1. Doanh nghiệp có thể khảo thủ tục giải thể trên trang Web Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ http://www.dpi.hochiminhcity.gov.vn/mục Tiếng Việt/Thủ tục cấp đăng ký doanh nghiệp và biểu mẫu chi tiết/Công ty …/thủ tục đăng ký giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện (đề nghị sử dụng trình duyệt Internet Explore để truy cập). Trân trọng

qc km TLDN

>> KHUYẾN MÃI LỚN: CHỈ 4TR9 KHI THÀNH LẬP CÔNG TY TRỌN GÓI TẠI HOÀNG NAM + MIỄN PHÍ ĐẶT TÊN CÔNG TY THEO PHONG THỦY + THIẾT KẾ LOGO PHONG THỦY


(*) Xem thêm

Bình luận