Điều lệ thành lập công ty TNHH là gì? Cách nó được sử dụng và mẫu điều lệ công ty TNHH 1 thành viên và 2 thành viên mới nhất hiện nay

Điều lệ là bản thỏa thuận giữa những người cùng thành lập công ty, được biên soạn căn cứ dựa trên những khuôn mẫu chung của pháp luật như luật doanh nghiệp, luật thuế, luật tài chính, luật kế toán, tóm gọn thì nó là bản hiến pháp của doanh nghiệp. Khi có mâu thuẫn, tranh chấp thì điều lệ là căn cứ pháp lý đầu tiên và cũng là quan trọng nhất để giải quyết.

mẫu điều lệ thành lập công ty TNHH

 

Link tải điều lệ thành lập công ty TNHH 1 thành viên : here

Link tải điều lệ thành lập công ty TNHH 2 thành viên : here

mẫu điều lệ thành lập công ty TNHH 1

mẫu điều lệ thành lập công ty TNHH 2

mẫu điều lệ thành lập công ty TNHH 3

mẫu điều lệ thành lập công ty TNHH 4

mẫu điều lệ thành lập công ty TNHH 5

mẫu điều lệ thành lập công ty TNHH 6

mẫu điều lệ thành lập công ty TNHH 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *