BẢNG BÁO GIÁ PHẦN MỀM KẾ TOÁN HOÀNG NAM
Gói dịch vụ Giới hạn Dịch vụ Thương mại Xây dựng Sản xuất
(1000 chứng từ) (12.000 chứng từ) (12.000 chứng từ) (12.000 chứng từ) (12.000 chứng từ)
Phí khởi tạo (đã bao gồm 2 user)- Đã Khuyển mãi 10% 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000
Phí duy trì từ năm thứ 2 trở đi (tối đa 02 User) Miễn phí 1.200.000/ 2 user 1.200.000/ 2 user 1.200.000/ 2 user 1.200.000/ 2 user
Mua thêm user 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
Lưu ý
 
Không áp dụng cho công ty có tính giá thành sản phẩm
 
Áp dụng cho công ty dịch vụ, không theo dõi hàng tồn kho, không tính giá thành
 
Áp dụng cho công ty thương mại, theo dõi hàng tồn kho
 
Áp dụng cho công ty xây dựng, có tính giá thành công trình
 
- Áp dụng cho công ty sản xuất, có tính giá thành sản phẩm
- Không áp dụng cho công ty sản xuất có quy trình sản xuất phức tạp, nhiều công đoạn, có đặc thù ngành.
Gói dịch vụ Đơn giá (VND) Đơn vị tính Mô tả chi tiết
Đào tạo online Miễn phí Khóa Đào tạo hướng dẫn qua teamview, ultra, điện thoại
Đào tạo thành thạo 2,500,000 Khóa
Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp tại đơn vị từ 1-3 buổi/ 03 giờ /01 buổi trực tiếp tại văn phòng công ty quý khách hàng ở TP. HCM
Phí mua thêm dung lượng 1,000,000 1GB  
BẢNG BÁO GIÁ PHẦN MỀM KẾ TOÁN VACOM (Vacom.net)
Gói dịch vụ Dịch vụ Thương mại Xây lắp Sản xuất Tổng hợp
Phí khởi tạo (đã bao gồm 2 user)- Đã Khuyển mãi 10%
 
2,520,000
 
3,420,000
 
4,320,000
 
5,220,000
 
7,020,000
 
Phí duy trì từ năm thứ 2 trở đi (tối đa 02 User)
 
1,000,000
 
1,200,000
 
1,400,000
 
1,600,000
 
1,600,000
 
Mua thêm user 1,000,000 1,200,000 1,400,000
 
1,600,000 1,600,000
Gói dịch vụ Đơn giá (VND) Đơn vị tính
Mô tả chi tiết
Đào tạo online Miễn phí Khóa Đào tạo hướng dẫn qua teamview, ultra, điện thoại
Đào tạo trực tiếp 02
 
2,500,000
 
Khóa
 
Đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm trực tiếp tại đơn vị từ 1-3 buổi/ 03 giờ /01 buổi trực tiếp tại văn phòng công ty quý khách hàng ở TP. HCM
Thay đổi Giấy phép sử dụng
 
Miễn phí
 
GPSD
 
Áp dụng cho tất cả các gói sản phẩm trong trường hợp khách hàng thay đổi một trong các thông tin tên doanh nghiệp, địa chỉ trên đăng ký kinh doanh.